اخبار شهرستان‌ها


روز مزرعه کلزا ؛ با هدف انتقال یافته های تحقیقاتی

آیین بزرگداشت روز مزرعه کلزا با هدف انتقال یافته های تحقیقاتی در زیارتعلی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان، آیین بزرگداشت روز مزرعه کلزا با هدف انتقال یافته های تحقیقاتی، در دشت مسافرآباد بخش رودخانه با حضور دکتر سید سعید مدرس و دکتر عبدالحسین عسکری محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، قصمی کارشناس ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، کارشناس اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان ،رئیس مرکز و کارشناسان مروج پهنه جهاد کشاورزی زیارتعلی و کلزا کاران برگزار گردید.

گفتنی است؛ یافته های علمی و تحقیقاتی محققان، در زمینه آماده سازی زمین و انتخاب تاریخ مناسب کاشت، ارقام، تغذیه و مبارزه با آفات، بیماریها و علفهای هرز و همچنین زمان مناسب برداشت در اختیار کلزا کاران بخش رودخانه قرار گرفت.