اخبار شهرستان‌ها


بازدید مدیر جهاد کشاورزی بشاگرد از مزرعه گیاه دارویی پنیرک وگلخانه  کوچک مقیاس

مدیر جهاد کشاورزی بشاگرد از مزرعه گیاه دارویی پنیرک وگلخانه  کوچک مقیاس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی بشاگرد، اکبر سالاری مدیر جهاد کشاورزی بشاگرد از مزرعه گیاه دارویی پنیرک واقع در روستای کولغ ازتوابع بخش مرکزی این شهرستان بازدید کرد.

همچنین مدیر جهاد کشاورزی بشاگرد در ادامه از گلخانه  کوچک مقیاس احداث شده در روستای کرمستان ازتوابع بخش گوهران بازدید کرد.

گفتنی است؛ گلخانه مذکور درسطح 500 متر احداث شده است.