اخبار شهرستان‌ها

بندرلنگه ذخیره تصویر

خسارت سرما به محصولات کشاورزی شهرستان بندرلنگه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه از خسارت سرما به محصولات کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه، شیخ زاده اظهار داشت: در اثر کاهش شدید دما به زیر پنج درجه سانتی گراد در شهرستان بندرلنگه محصولات کشاورزی این شهرستان دچار سرمازدگی و خسارت شد.

وی همچنین افزود: 100 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دچار سرمازدگی شده که بالغ بر یکصد و  10 میلیارد ریال خسارت مالی به کشاورزان شهرستان وارد شده است.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه در پایان خاطرنشان کرد: گوجه فرنگی، بادمجان، سبزیجات برگی و تنباکو محصولات خسارت دیده از سرمازدگی در سطح شهرستان بندرلنگه می باشند.