اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

خسارت سرمازدگی به مزارع گوجه فرنگی شهرستان پارسیان

مدیر جهادکشاورزی شهرستان پارسیان از خسارت سرمازدگی به مزارع گوجه فرنگی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان ، یعقوب دلدار اظهار کرد: افت شدید دمای هوا در سحرگاه یکشنبه 21 دیماه سبب سرمازدگی  به 190 هکتار محصول گوجه فرنگی فضای باز در روستاهای شرقی این شهرستان شامل روستای حمیران، بوچیر و هشنیز شد.

لازم به ذکر است ؛ خسارت مالی ناشی از سرمازدگی به گوجه کاران این شهرستان 92 میلیارد ریال برآورد گردیده است .