اخبار شهرستان‌ها


برگزاری جلسه کارگروه مدیریت بحران در بخش کشاورزی میناب
جلسه کارگروه مدیریت بحران در بخش کشاورزی میناب با دستور کار بررسی و اتخاذ شیوه های لازم جهت اطلاع رسانی و پیشگیری از خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه در پاییز و زمستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی میناب، عباس مویدی در جلسه کارگروه مدیریت بحران در بخش کشاورزی که با حضور ادارات تعاون روستایی، هواشناسی، شیلات و جمعی از همکاران جهادکشاورزی در سالن جلسات مدیریت برگزار شد، گفت: با توجه به ضرورت پیش بینی نقطه ای دمای هوا در هشتبندی(قطب کشاورزی) و تیاب(قطب پرورش میگو)، اداره هواشناسی نسبت به برگزاری جلسات توجیهی با تشکل های آنان جهت برآورد هزینه نصب امکانات لوازم مورد نیاز اقدام نماید.
ویافزود: اطلاع رسانی هشدارها و اخطارهای لازم از طریق همکاران مدیریت و نماینده بیمه بصورت مداوم با هدف پیشگیری از عوامل خطرزا از طریق نصب بنر، بصورت پیامکی و در فضای مجازی صورت گیرد.
مدیر جهادکشاورزی میناب در پایان خاطرنشان کرد: مکاتبه با آب منطقه ای جهت لایروبی رودخانه هایی که در فصول گذشته بهره برداران بخش کشاورزی را متحمل خساراتی کرده در دستور کار باشد.