اخبار شهرستان‌ها


ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول استاندارد در شهرستان رودان

 جلسه کارگروه استانی با حضور رئیس مرکز جهاد کشاورزی و کارشناسان موضوعی طرح در راستای اجرای طرح توانمند سازی زنان روستایی  و ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول استاندارد و گواهی شده ، در بخش جغین شهرستان رودان برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان رودان در راستای اجرای طرح توانمند سازی زنان روستایی  و ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصول استاندارد و گواهی شده ، جلسه کارگروه استانی با حضور رئیس مرکز جهاد کشاورزی و کارشناسان موضوعی طرح در بخش جغین برگزار گردید و هماهنگی های لازم جهت طرح اجرای طرح طبق دستورالعمل اجرایی صورت گرفت.

محل اجرای طرح باغ لیموترش به مساحت 1 هکتار واقع در بخش جغین روستای جم انبه می باشد.

وهمچنین  از باغ مورد نظر، نمونه برداری آب و خاک نیز انجام گرفت .