اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

آغاز کشت محصولات گلخانه ای در شهرستان پارسیان

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان پارسیان از آغاز کشت محصولات گلخانه ای دراین شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان، دلدار از آغاز کشت محصولات گلخانه ای در گلخانه های شهرستان پارسیان خبر داد.

وی افزود: کشت محصولات گلخانه ای از قبیل گوجه فرنگی، فلفل دلمه و خیارسبز در سال زراعی جاری در ۳۲ واحد گلخانه ای فعال این شهرستان با مساحت ۲۵ هکتار از نیمه های شهریور ماه آغاز و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان پارسیان اضافه کرد:  بیشترین ارقام مورد کشت گوجه فرنگی گلخانه ای در این شهرستان ارقام دافنیس، ترمه و ازمیر با حداکثر عملکرد ۲۰۰ تن در هکتار ، فلفل دلمه ارقام نروین ، لوموس با عملکرد ۱۳۰ تن در هکتار و خیارسبز گلخانه ای رقم داتیس با عملکرد ۱۵۰تا۲۰۰ تن در هکتار می باشد.

دلدار بیان داشت: از مزیت های کشت های گلخانه ای، صرفه جویی در مصرف کود و سم ، صرفه جویی در مصرف آب ، برق ، بذر و تولید محصول با بازار پسندی بالا جهت صادرات به کشورهای همسایه از جمله حوزه خلیج فارس ، روسیه و.......می باشد.