اخبار شهرستان‌ها


هشتمین جلسه شورای هماهنگی معاونت توسعه مدیریت ومنابع در بشاگرد تشکیل شد

هشتمین جلسه شورای هماهنگی معاونت توسعه مدیریت ومنابع در بشاگرد با حضور معاون توسعه و مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ مدیر جهاد کشاورزی بشاگرد به بیان وضعیت کشاورزی شهرستان ومسائل و مشکلات مدیریت پرداخت و مسائل اداری ومالی این مجموعه را در شرق استان تشریح کرد.

 گفتنی است معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی جهاد کشاورزی هرمزگان در خصوص این مسائل توضیحاتی ارائه کرد و با جمع بندی آن ها جلسه مذکور خاتمه یافت./ق