اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

انتخاب مدیر جهاد کشاورزی پارسیان بعنوان عضو برتر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری

مدیرجهاد کشاورزی پارسیان بعنوان عضو برتر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری سال 98 در این شهرستان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان، این مدیریت به عنوان عضو برتر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری سال 98 در شهرستان پارسیان انتخاب گردید.

مجتبی رضاپور فرماندار شهرستان پارسیان ، با اهدای لوح تقدیری از دلدار مدیر جهاد کشاورزی قدردانی کرد و گفت: این مدیریت در سال رونق تولید تلاش های وافری در جهت ایجاد انگیزه در بین مردم و جذب سرمایه داشته است.

دلدار اظهار کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان با استفاده از اعتبارات تبصره 18، مشاغل خانگی و آورده شخصی سرمایه گذاران توانسته است 210 میلیارد ریال از اعتبار منابع موجود را در بخش کشاورزی با اشتغال 219 نفر استفاده نماید.

به گفته وی، در سال جاری پیش بینی می شود با شناسایی ظرفیتهای موجود در بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر 1500میلیارد ریال جهت اشتغالزایی 700 نفر در این بخش هدف گذاری شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان تصریح کرد: امیدواریم در راستای امنیت غذایی، تولید پایدار و ایجاد اشتغال و با جذب حداکثری اعتبارات بتوانیم در زمینه رونق بخش کشاورزی شهرستان گام موثری برداریم.