اخبار شهرستان‌ها

بندرلنگه ذخیره تصویر

مرمت و بازسازی چهار رشته قنات در بندرلنگه

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه از مرمت و بازسازی چهار رشته قنات در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی بندرلنگه، مهندس شیخ زاده اظهار داشت: با توجه به اهمیت قنوات در توسعه کشاورزی منطقه و کمبود منابع آبی در سطح شهرستان، حفظ و احیای قنوات در برنامه های اصلی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه قرار دارد.

وی افزود : در سال جاری تا کنون مرمت و بازسازی 4 رشته قنات با اعتبار 3 میلیارد و 400 میلیون ریال انجام پذیرفته است.

 این مسوول همچنین در ادامه اظهار داشت: مرمت و بازسازی 4 رشته قنات در بخش های مهران و شیب کوه به اتمام رسیده و کار مرمت و بازسازی 2 رشته قنات دیگر در آینده نزدیک آغاز می گردد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرلنگه در ادامه بیان داشت: در شهرستان بندرلنگه 7 رشته قنات وجود دارد که 200 هکتار از باغات و مزارع شهرستان را آبیاری می کند و بیش از 800 خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند.