اخبار شهرستان‌ها


تقدیر فرماندار شهرستان بستک از مدیر و پرسنل جهادکشاورزی

فرماندار شهرستان بستک از مدیر و پرسنل جهادکشاورزی این شهرستان به جهت تلاش در مبارزه با ملخ صحرائی قدردانی کرد.

    به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بستک، سید شمس الدین حسینی قتالی فرماندار شهرستان بستک از مدیر و پرسنل جهادکشاورزی به جهت تلاش در مبارزه و کنترل آفت خطرناک ملخ صحرایی قدردانی کرد.

     فرماندار بستک در این نشست اظهار کرد: تلاش شبانه روزی شما در طی 200 روز گذشته قابل تقدیر است و این تلاش و مساعی ارزشمند شما جهادگران بود که زمینه ساز حفظ امنیت غذایی و پاسداری از حاصل دسترنج کشاورزان زحمت کش بود.