اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

پایان برداشت کلزا در شهرستان پارسیان

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان یعقوب دلدار بیان داشت برداشت کلزا از 13 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به اتمام رسید.

دلدار اظهار داشت: برداشت کلزا از اواخر فروردین ماه آغاز و تا اواخر اردیبهشت ماه با تعداد 2 کمباین انجام گردید.

وی افزود: از 13هکتار کشت شده، 13500 کیلو گرم کلزا در روستای بهده برداشت گردید.