اخبار شهرستان‌ها


نمونه برداری از سایت محصول سالم گوجه فرنگی در شهرستان میناب

مدیر جهادکشاورزی میناب از نمونه برداری سایت 10هکتاری محصول سالم گوجه فرنگی در روستای گرو از توابع بخش سندرک خبر داد.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی میناب، عباس مویدی اظهار کرد: نمونه برداری در سایت 10 هکتاری محصول سالم گوجه فرنگی در روستای گرو از توابع بخش سندرک صورت گرفته که در هر هکتار 100 تن محصول سالم برداشت شده است.

وی افزود: این طرح با رویکرد آموزش، ترویج تولید و مصرف محصول کشاورزی استاندارد و گواهی شده با محوریت اجرای دستورالعمل حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی، جلوگیری از آثار سوء مصرف سموم شیمیایی، مدیریت منابع آب و خاک و کمک به پایداری منابع و محافظت از آن برای نسل‌های آینده در محصولات سبزی و صیفی اجرا شده است.

مویدی در پایان خاطرنشان کرد: جهت صدور گواهی استاندارد تشویقی محصول سالم، از این مزرعه در زمان برداشت نمونه برداری و به آزمایشگاه ارسال شده است.

گفتنی است؛ این نمونه برداری توسط سعیده ملک شاهی کارشناس امور زنان سازمان جهادکشاورزی و الهه ذاکری کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی این مدیریت انجام گرفته است.