اخبار شهرستان‌ها


برگزاری نشست رئیس مرکز جهاد کشاورزی رودخانه با معاون اداری و مالی بانک کشاورزی / پیگیری بیشتر بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات رونق کشاورزی

رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش رودخانه گفت: بانک کشاورزی زیارتعلی تعامل سازنده و مناسبی با جهاد کشاورزی این بخش داشته و خواهان بررسی و پیگیری بیشتر بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات جهت رونق کشاورزی منطقه هستیم.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان، نورزاده رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش رودخانه در نشست با معاون اداری و مالی سرپرستی بانک کشاورزی استان هرمزگان به ارائه گزارشی از وضعیت کشاورزی منطقه و توسعه آن پرداخت.

وی با اشاره به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی جهت توسعه کشت های گلخانه ای و صنایع تبدیلی و تکمیلی افزود: طرح هایی با مشارکت بانک کشاورزی در بخش رودخانه در حال اجرا می باشد.

رئیس مرکز جهاد کشاورزی بخش رودخانه با اشاره به مسائل و مشکلات بهره برداران متقاضی دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی تصریح داشت: بانک کشاورزی زیارتعلی تعامل سازنده و مناسبی با جهاد کشاورزی این بخش داشته و خواهان بررسی و پیگیری بیشتر بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات جهت رونق کشاورزی منطقه هستیم.

جعفری معاون اداری و مالی سرپرستی بانک کشاورزی استان هرمزگان نیز با اشاره به پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی جهت ایجاد طرح های بزرگ گلخانه ای و دامداری در این منطقه گفت: درخصوص پیگیری و رفع مشکلات متقاضیان جدید دریافت این تسهیلات قول همکاری می دهیم.

لازم به ذکر است بخش رودخانه شهرستان رودان یکی از قطب های مهم کشاورزی استان می باشد.