اخبار شهرستان‌ها

حاجی آباد

خرید تضمینی بیش از "۷" هزار تن گندم کشاورزان در حاجی آباد

مدیر جهادکشاورزی حاجی آباد، گفت: از 31 فروردین ماه تاکنون بیش از 7 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در 4 مرکز سطح شهرستان خریداری شده است.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، مهدی عباسپور با اعلام این، خبر، گفت: 4 مرکز فعال در امر خریداری گندم در شهرستان حاجی آباد از 31 فروردین ماه تاکنون بیش از 7 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری نموده اند.

مدیر جهادکشاورزی حاجی آباد، افزود: مناطق گهکم، شمیل، آشکارا و طاشکوئیه در امر خرید گندم از کشاورزان حاجی آبادی مشغول به فعالیت هستند.

وی، تصریح کرد: در مرکز خرید گهکم 4 هزار و 973 تن از سطح یک هزار و 380 هکتار، در مرکز خرید طاشکوئیه 682 تن از سطح 179 هکتار، در مرکز خرید آشکارا 768 تن از سطح 202 هکتار و از مرکز خرید شمیل نیز 830 تن از سطح 218 هکتار از زارعین خریداری شده است.

عباسپور، متوسط عملکرد تولید گندم در حاجی آباد را 3.8 تن در هکتار عنوان کرد و گفت: جمعا 7 هزار و 253 تن گندم از سطح یک هزار و 908 هکتار زیر کشت گندم در حاجی آباد برداشت شده است.

وی، خاطرنشان کرد: تمامی گندم های خریداری شده به سیلوی 50 هزار تنی شهرستان حاجی آباد تحویل گردیده است.