اخبار شهرستان‌ها


سطح ردیابی مبارزه با ملخ صحرایی از مرز ۴۰ هزار هکتار در بستک گذشت

مدیر جهادکشاورزی بستک، گفت: با شروع هشدار ریزش ملخ صحرایی در سطح هرمزگان گروه ردیابی این آفت در بستک فعالیت خود را آغاز کرد که تا کنون بیش از 40هزار هکتار ردیابی در نقاط مختلف شهرستان انجام شده است.

 

مدیر جهادکشاورزی بستک، گفت: با شروع هشدار ریزش ملخ صحرایی در سطح هرمزگان گروه ردیابی این آفت در بستک فعالیت خود را آغاز کرد که تا کنون بیش از 40هزار هکتار ردیابی در نقاط مختلف شهرستان انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، عادل خورشیدی با اشاره به جزئیات این خبر، گفت: سطح آلوده شناسایی شده یک هزار و 178 هکتار بوده که از این سطوح آلوده میزان 284 هکتار با ملخ صحرایی مبارزه شیمیایی انجام شده و میزان 895 هکتار با پوره های ملخ صحرایی مبارزه صورت گرفته است.

مدیر جهادکشاورزی بستک، افزود: عمده مناطقی که در شهرستان علیه ملخ صحرایی مبارزه انجام شده است مناطق طهر، انجیردان، مروارید، هرنگ، کوخرد و تسان می باشد.

وی، خاطرنشان کرد: تمامی مردم شهرستان بخصوص کشاورزان منطقه و دهیاران و شوراهای اسلامی با همکاری با کارشناسان مدیریت در شناسایی و مبارزه تا رفع خطر حمله ملخ های صحرایی ما را یاری نمایند.