اخبار شهرستان‌ها


برگزاری ستاد بحران در قشم با محوریت ملخ صحرایی

جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان قشم در خصوص ورود  موج جدید ملخ صحرایی، انتشار بیماری لکه سفید میگو و پیش بینی و جلوگیری از خسارتهای احتمالی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قشم، جلسه مدیریت بحران که به ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران تغییر نام داده است، در محل فرمانداری قشم با دستور کار بررسی ورود  موج جدید ملخ صحرایی، انتشار بیماری لکه سفید میگو و پیش بینی و جلوگیری از خسارتهای احتمالی با آغاز فصل بارش با حضور فرماندار قشم و تعدادی از اعضای این ستاد تشکیل شد.

علیرضا نصری فرماندار قشم در این جلسه بااشاره به مشاهده بیماری لکه سفید در برخی از مزارع پرورش میگو استان بر لزوم انجام اقدامات مناسب در جهت پیشگیری از انتشار ویروس به شهرستان قشم تاکید کرد.

وی در ادامه اطلاع رسانی ، ارائه آموزش های لازم ، نظارت وپایش مستمر را ضروری و مهم دانست.

فرماندار قشم همچنین با اشاره به سیل فروردین ماه سالجاری افزود: ارزیابی امکانات و میزان آمادگی دستگاهها جهت مدیریت بارندگی پاییزی و پیشگیری از تحمیل خسارات و هزینه با جدیت و دقت لازم توسط دستگاههای مسوول و نهادهای نظارتی انجام گیرد.

نصری با اشاره به اعلام هشدارهایی درباره هجوم ملخ های صحرایی خاطرنشان کرد: بایستی پیش بینی های لازم برای مقابله با بروز این آفت صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مدیریت جهادکشاورزی قشم با تشکیل گروه ردیابی و مبارزه نقش مهمی در کنترل این آفت بر عهده داشته است، تصریح کرد: سال گذشته در شهرستان قشم با توجه به رصد مناسب و عکس العمل به موقع ، عملکرد موفقی ثبت و از وارد شدن خسارت جلوگیری شد.