اخبار شهرستان‌ها


کشت کلزا در شهرستان بستک

ذر سالجاری  70 هکتار از مزارع شهرستان بستک به کشت کلزا اختصاص می یابد که پیش بینی می گردد از این سطوح میزان 175 تن کلزا برداشت شود

  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بستک عادل خورشیدی مدیر جهاد کشاورزی بستک گفت که کلزا یکی از گیاهان مهم روغنی می باشد که بدلیل خصوصیات خوب مانند مقاومت به کم آبی، شوری، سرما، مقاومت نسبی به خاک و قابلیت بالا در رقابت با علفهای هرز در تناوب با غلات می باشد که علاوه بر کاهش آفات و بیماریهای و علفهای هرز باعث افزایش 27% تولید گندم نیز می باشد. دانه های کلزا حاول 40-45% روغن خوراکی و کنجاله آن حاوی 40-35% پروتئین داشته که مناسب تغذیه دام می باشد.

مهندس خورشیدی ادامه داد که کلزا در این شهرستان از 25 مهرماه لغایت 15 آبان ماه کشت می شود. امسال 70 هکتار از مزارع به کشت کلزا اختصاص می یابد که پیش بینی می گردد از این سطوح میزان 175 تن کلزا برداشت شود. عمده مناطقی که کلزا کشت می گردد لاور میستان و کوهیج می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی بستک اضافه کرد تمامی سطوح بصورت مکانیزه بوده که با استفاده از دستگاه خطی کار کشت و به روش آبیاری میکروتیپ آبیاری می گردد. با توجه به اینکه 90% دانه های روغنی از طریق واردات از کشورهای خلیج فارس تامین می گردد لذا باید  حمایت ویژه کزار در نظر گرفته شود که شامل :

  بذر یارانه ای /  بیمه حمایتی /  تسهیلات بانکی / 30% نوارتیپ حمایتی و خرید تضمینی توسط دولت