اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

خسارت تگرگ به کشاورزی در پارسیان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان: بر اثر طوفان شدید خساراتی به بخش کشاورزی شهرستان پارسیان (عمدتاً شرق شهرستان) وارد گردیده است .

خسارت وارده از قبیل آسیب به سازه های و پوشش گلخانه وسازه های داربستی و اراضی کشت فضای باز گوجه فرنگی که مجموع خسارات وارده شده به ارزش 000/000/900/8 ریال (هشت میلیارد و نهصد میلیون ریال ) برآورد می گردد و همچنین کل خسارت وارده بین 40-70 درصد می باشد.