اخبار شهرستان‌ها

حاجی آباد ذخیره تصویر

جلسه تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولتی,بایر در حاجی اباد برگزار شد

با گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ جلسه تعیین تکلیف متصرفین اراضی دولتی,بایر در حاجی اباد برگزار شد.

در این جلسه اصلاحات اراضی با حضور مهندس صمصامپور مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان,مهندس عباسپور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آبادـ مهندس علیپور رئیس اداره امور اراضی شهرستان, مهندس شامخ رئیس اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی استان و مهندس خاکسار کارشناس رسمی دادگستری در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید.