آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه ستاد امر به معروف با عنوان نهضت حسینی ، مطالبه گری و مسئولیت اجتماعی

نهضت حسینی ، مطالبه گری و مسئولیت اجتماعی  

       به اطلاع همکاران محترم میرساند ستاد امر به معروف و نهی از منکر با هدف گسترش زمینه مشارکت آحاد مردم در انجام امر به معروف و نهی از منکر در حوزه های مختلف در نظر دارد گروه های جهادی امر به معروف در دو قالب امر به معروف مردم به حاکمیت و امر به معروف مردم به مردم از بین افراد داوطلب متعهد ، متخصص و دلسوز تشکیل ، ساماندهی و در راستای اهداف گروه فعالیت نمایند .

لذا علاقه مندان میتوانند جهت ثبت نام با دبیرخانه شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان با داخلی 254 تماس بگیرند.