آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه سازمان حفظ نباتات در خصوص واگذاری خدمات به کلنیک های گیاهپزشکی

در اجرای سیاست های اجرائی اصل 44 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی بدینوسیله به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت که دارای پروانه معتبر کلینیک و یا آزمایشگاه گیاهپزشکی می رساند سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در نظر دارد بخشی از امور تصدی خود در زمینه خدمات الکترونیکی ثبت درخواست صادر کنندگان محموله های کشاورزی، نمونه برداری و بررسی های آزمایشگاهی محموله های گیاهی صادراتی و وارداتی با ریسک قرنطینه ای کم و متوسط و بر اساس شیوه نامه فنی واگذاری امور تصدی گری سازمان حفظ نباتات با هدف تسهیل و بهبود در روند کارتجار محصولات کشاورزی را واگذار نماید، لذا از کلینیک های گیاهپزشکی دارای صلاحیت دعوت بعمل می آید جهت تکمیل مدارک و ارائه مستندات حداکثر 7 روز کاری به مدیریت حفظ نباتات استان مراجعه نمایند. بدیهی است این آگهی صرفاً جهت اطلاع رسانی و انجام تشریفات تشخیص و بررسی صلاحیت متقاضیان بوده و هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی نماید.

پیوست 1 : شرایط فنی کلینیک های گیاهپزشکی به منظور انجام خدمات الکترونیکی ثبت درخواست، نمونه برداری و بررسی های آزمایشگاهی محموله های وارداتی و صادراتی دارای ریسک قرنطینه ای کم و متوسط قبل از صدور گواهی بهداشت گیاهی

پیوست 2 : تائیدیه صلاحیت فنی کلینیک های گیاهپزشکی و اشخاص حقیقی متقاضی از سازمان حفظ نباتات کشور