آگهی و اطلاعیه


ثبت نام دوره آموزشی مدیر کنترل کیفی محصولات کشاورزی تا تاریخ ۴/۵/۹۸ تمدید شد

کنترل کیفیت محصولات کشاورزی افرادی حقیقی هستند که مسئولیت نظارت بر واحدهای تولید محصولات زراعی ، باغی ، گلخانه ای و قارچ را به عهده دارند به نحوی که در پایان فصل تولید محصول شایستگی دریافت نشان حد مجاز آلاینده ها را داشته و عاری از باقی مانده سموم ، کودهای شیمیایی و فلزات سنگین باشد.
هم اکنون طی فراخوان اعلام شده افرادی که تحصیلات دانشگاهی در حوزه تولیدات گیاهی دارند می توانند جهت شرکت در دوره مدیران کنترل کیفیت ثبت نام کنند . مهلت ثبت نام در دوره تا 4مرداد ماه می باشد و سپس دوره مذکور توسط مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی برگزار می گردد. افراد دوره دیده می توانند پس از معرفی به اداره کل استاندارد پروانه مدیر کنترل کیفیت استاندارددریافت و کار خود را در مزارع و باغات کشاورزی استان شروع نمایند.