آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه نماز را درست بخوانیم

همکاران محترم جهت تصحیح قرائت نماز خود ، خانواده و فرزندان می توانند آقایان با آقای محسن زاهدی با شماره تماس 07633669082 ، آقای محسن تختی با شماره تماس9173617748 (در صورت عدم پاسخ ، با پیامک شما ، با شما تماس خواهند گرفت) و  خانم ها با خانم کریمی با شماره تماس  09176534549، خانم نقی زاده با شماره تماس 09176253772 و خانم صدری با شماره تماس 09171635698 تماس بگیرند.

                                                                                   

اداره امور فرهنگی و توسعه ارزشهای اسلامی