آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه صدور وتمدید پروانه اشتغال در سامانه سانکا

 به اطلاع اعضای محترم می رساند از ابتدای اسفند ماه سال جاری ملاک ارجاع کار به اعضای حقیقی و حقوقی در سامانه سانکا، پروانه اشتغال معتبر خواهد بود.

 لذا باتوجه به اينكه تاريخ مذكور قابل تمديد نمي باشد؛ضروریست اعضای محترم نسبت به اخذ یا تمدید پروانه اشتغال خود اقدام نمایند. 

 لازم به ذکر است؛ صدور وتمدید پروانه اشتغال در سامانه سانکا رایگان می باشد.

  hormozganiaeo@ کانال اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان هرمزگان