آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه اصول و ضوابط نظارت بر واحدهای شیلاتی ویژه ناظرین طرح های شیلاتی و الزام كار با سامانه ارجاع کار
به اطلاع کلیه ناظرین طرح های شیلاتی می رساند؛جلسه ای در خصوص اصول و ضوابط نظارت بر واحدهای شیلاتی ویژه ناظرین طرح های شیلاتی و الزام كار با سامانه ارجاع کار،روز دوشنبه مورخ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ راس ساعت ۹ صبح در محل سالن زیتون سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان واقعا در خیابان طلوع برگزار می گردد.
لازم به ذکر است حضور ناظرین شیلات در جلسه الزامی می باشد.