آگهی و اطلاعیه


قابل توجه بهره برداران محترم پرورش میگو

به استناد ماده 2 قانون افزایش بهره وری ومواد 21 و 26 دستورالعمل ماده (5) قانون نظام جامع دامپروری کشور مبنی بر الزام معرفی مسوول فنی تولید توسط متقاضیان دریافت پروانه بهره برداری و درراستای بهینه سازی فعالیت های شیلاتی و صنایع وابسته به آن،  خواهشمند است نسبت به معرفی وبه کارگیری مسوول فنی شیلات تا پایان بهمن ماه سال جاری به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان هرمزگان واقع در شهرستان بندرعباس، خیابان ظلوع مراجعه فرمایید.