آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه کارشناسان فنی شیلات عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

به اطلاع کارشناسان فنی شیلات عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان می رساند، افرادی که تاکنون به منظور سطح بندی اقدامی انجام نداده اند و یا دارای نقص پرونده می باشند، نسبت به تشکیل پرونده وتکمیل مدارک مورد نیاز ( پروانه اشتغال، گواهی رتبه بندی ، گواهی دوره های آموزشی و نمره آزمون ومصاحبه ) جهت سطح بندی اقدام نمایند.